Afdeling: Kollumerzwaag e.o.

AFDELING: Kollumerzwaag e.o.

Voorjaarsvergadering 2017

Imkersvereniging NBV, subvereniging Kollumerzwaag e.o.

Hierbij nodigen wij u uit voor onze voorjaarsledenvergadering op dinsdag 16 mei 2017 in Zalencentrum De Mienskip, Haadstjitte 17, 9269SW Feanwâlden. Aanvang 20.00 uur.

Op deze avond zal Alma Huisken vrijwel de hele avond vullen met haar visie op bijen en het bijenhouden. 

Onlangs verscheen van haar het boek DICHTERBIJ DE BIJ, op weg naar natuurlijk imkeren. 
Zij slaat hierin een brug tussen ‘regulier’ en ‘natuurlijk’ imkeren.  Nu eens een boek, niet van een imker die is gaan schrijven, maar van een schrijver die is gaan imkeren.  

Mogelijk kent u Alma Huisken uit haar artikelen voor talrijke tuinmagazines en voor Trouw, NRC, AD of het FD.
Ook schreef ze acht boeken waaronder Groentje in de moestuin, Van het land en Met mest en vork.
Sinds 10 jaar is Alma betrokken bij de bijen.
Dat honingbijen haar enorm fascineren is te lezen in haar gloednieuwe en enthousiast ontvangen boek Dichter bij de bij.
Op 16 mei staat Alma's imkerleven centraal.
Verwacht een spreekster die vol vuur en met veel humor vertelt over haar visie op - biologisch - imkeren. 
(Dichter bij de bij en andere boeken zijn die avond te koop, en pinnen kan).

Het  wordt een open avond, waar naast jullie als leden, ook partners, introducees welkom zijn.
Daarnaast nodigen wij leden van andere NBV-afdelingen en cursisten en hun partners van de NBV-basiscursus uit.

Dit alles heeft tot gevolg dat de avond niet geschikt is voor de behandeling van huishoudelijke zaken.
Daarom vragen we jullie bij dezen daarop -  voor deze ene keer - desgewenst per mail te reageren.

Opmerking; Notulen van vorige vergadering(en) zijn aan de orde in de komende najaarsvergadering.

1. Financieel verslag over 2016 door de penningmeester: Theo Poortinga (per mail aan leden gestuurd)
Voorstel: akkoord Als je hierover vragen hebt of er niet mee akkoord gaat: mail s.v.p. 

2. Natuurmarkt Buitenpost.
Voorstel: Romke en Emmo verzorgen dit weer zoals voorheen. 

3. Kruidhof avondwandelingen.
Voorstel: wie deze wil begeleiden, mail s.v.p. 

4. Bijenstand op de Kruidhof.
Sita heeft het dit jaar druk met verhuizen en alles wat daar mee samenhangt.
Jan Willem neemt de honneurs waar.  

5. Scholenproject Bijenvereniging/ NME/ De Kruidhof.
Dit project is aan twee jaar gelden aan het bestuur overgedragen, waarbij Emmo de rol van coördinator en ‘schoolimker’ vervulde.
Hij stopt hier nu mee. Schoolimkers zijn  Auke, Theo en Jan Willem. 
Voorstel: mail, als je schoolimker en/en of coördinator wilt zijn.

Namens het bestuur: Auke Sikma, secretaris
Mail: aukesikma@knid.nl | Eysingawei 15 | 9105 AT Rinsumageast | tel. 0642946601.
Geef ook uw wijzigingen door!
 

 

Volg (en like) ons ook op Facebook

Contactgegevens

Secretaris:
Auke Sikma - Eysingawei 15
9105 AT Rinsumageast
06-42946601

Zwermmeldingen:

Regio Buitenpost:
Mw.S.de Vos 06 15839783
of Dhr.J.v.d.Schaaf 06 46533502

Regio Damwâld:
Dhr.T.Poortinga 06 43823083
of Dhr.R.v.d.Veen 06 11498177

Regio Dokkum:
Dhr.IJ.de Jong 0519292453

Regio Ee:
Dhr.F.v.d.Veen 06 20209427
of Dhr.P.Zaal 06 29286659

Regio Kollum:
Dhr.K.Starkenburg 0511408223

Regio Twijzelerheide:
Dhr.B.Hietkamp 06 21233588

aukesikma@knid.nl
Bekijk de website

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.